Traduction / Hôtel


Cours birman - Hôtel
Cours birman - Hôtel
www.loecsen.com

Français Birman
L'hôtel ဟိုတယ္ - ho tai
Appartement တိုက္ခန္း - taikʔ kaN
Bienvenue ! ၾကိဳဆိုပါတယ္ - kyo sho pa tai
Avez-vous une chambre libre ? အခန္းလြတ္ရွိပါသလား ခင္ဗ်ာ / ရွင္ - ah kaN luʔ shi thé lā kin bya/ shiN
Y a-t-il une salle de bain avec la chambre ? ေရခ်ိဳးခန္းပါလား - yé chō kaN pa lā
Préférez-vous deux lits d'une personne ? တစ္ေယာက္အိပ္ကုတင္ ႏွစ္လုံး လိုခ်င္ပါသလား - thit yaukʔ ait ku tin hnit loN lo chin the lā
Souhaitez-vous une chambre double ? ႏွစ္ေယာက္အိပ္ အခန္းယူခ်င္ပါသလား - hnit yaukʔ ait ah kaN yu chiN pa the lā
Chambre avec bain - avec balcon - avec douche ေရခ်ိဳးကန္ပါတဲ့အခန္း/ ဝရံတာ ပါတဲ့အခန္း/ ေရခ်ိဳးခန္းပါတဲ့အခန္း - yé chō kaN pa téi ah kaN/ wo yaN da pa téi ah kaN / yé chō kaN pa téi ah kaN
Chambre avec petit déjeuner မနက္စာပါတဲ့အခန္း - ma netɁ sa pa téi ah kaN
Quel est le prix d'une nuit ? တစ္ညဘယ္ေလာက္က်လဲ - titʔ nya bet laukɁ kya lé
Je voudrais voir la chambre d'abord s'il vous plaît ! အခန္းကိုအရင္ၾကည့္ခ်င္ပါတယ္။ - ah kaN ko ah yin kyi chin pa tai
Oui bien-sûr ! ဟုတ္ကဲ့၊ ရပါတယ္ - hokʔ ké' , ya pa tai
Merci. La chambre est très bien အခန္းကေတာ္ေတာ္ေကာင္းပါတယ္၊ ေက်းဇူးပါဘဲ - ah kaN ka tau tau kaung pa tai , kyé zū pa bé
C'est bon, est-ce que je peux réserver pour ce soir ? ေကာင္းပါျပီ၊ ဒီေန႕ညအတြက္ အခန္းယူလို႕ရမလား - kaung pa pyi. Di nai nya ah thwetɁ ah kaN you loɁ ya me lā
C'est un peu trop cher pour moi, merci ေနပါေစေတာ့၊ က်ေနာ့္ အတြက္ေတာ့ေစ်းနည္းနည္းၾကီးေနတယ္။ - nai pa sé tauʔ, kya nau ah thwét tauʔ zai nei nei kyi nai tai
Pouvez-vous vous occuper de mes bagages, s'il vous plaît ? က်ေနာ့္ ပစၥၫ္းေတြသယ္လာေပးႏိုင္မလား - kya nau pyit sī tway thé la pé naiN me lā
Où se trouve ma chambre s'il vous plaît ? က်ေနာ့္ အခန္းဘယ္မွာ ပါလဲ - kya nau ah kaN bai mha pa lé
Elle est au premier étage ႏွစ္လႊာမွာပါ - hnit lewo mha pa
Est-ce qu'il y a un ascenseur ? ဓါတ္ေလွခါး ရွိလား - datʔ lhé khā shiɁ lā
L'ascenseur est sur votre gauche ဓါတ္ေလွခါး ဘယ္ဖက္မွာရွိပါတယ္ - datʔ lhé khā bai phét mha shiɁ pa tai
L'ascenseur est sur votre droite ဓါတ္ေလွခါး ညာဖက္မွာရွိပါတယ္ - datʔ lhé khā nya phét mha shiɁ pa tai
Où se trouve la blanchisserie ? ပင္းမင္းခန္းဘယ္မွာရွိပါသလဲ - hiN miN khaN bai mha shiɁ pa the lé
Elle est au rez-de-chaussée ေျမညီထပ္ မွာပါ။ - myé nyi tatɁ mha pa
Rez-de-chaussée ေျမညီထပ္ - myé nyi tatɁ
Chambre အခန္း - ah kaN
Pressing ပင္းမင္းဆိုင္ - piN miN saiN
Salon de coiffure ဆံပင္ညွပ္ဆိုင္။ - saN piN nyut saiN
Parking pour les voitures ကားပါကင္။ - kā pa kiN
On se retrouve dans la salle de réunion ? အစည္းအေဝးခန္းဘယ္မွာလဲ။ - ah sī ah wai kaN bai mha lé
La salle de réunion အစည္းအေဝးခန္း - ah sī ah wai kaN
La piscine est chauffée ေရေႏြးတဲ့ ေရကူးကန္ - yé nawai téi yé kū kaN
La piscine ေရကူးကန္ - yé kū kaN
Réveillez-moi à sept heures, s'il vous plaît မနက္ ခုႏွစ္နာရီမွာ ႏိႈးေပးပါ - ma netɁ ku hnit na yi mha nho pé pa
La clé s'il vous plaît ေက်းဇူးျပဳပီး ေသာ့ေပးပါ။ - ké zū pyu pi thauʔ pé pa
Le pass s'il vous plaît ေက်းဇူးျပဳပီး ဝင္ခြင့္လက္မွတ္ေပးပါ။ - ké zū pyu pi wiN kwint let mhatʔ pé pa
Est-ce qu'il y a des messages pour moi ? က်ေနာ့္ အတြက္ ဘာသတင္းေပးထားတာရွိပါလဲ - kya nau ah twet ba tha tin pei tā ta shit pa la
Oui, les voilà ဟုတ္ကဲ့၊ ဒီမွာပါ - hokʔ ké' , di mha pa
Non, vous n'avez rien reçu ရွင့္အတြက္ ဘာမွမရွိပါဘူး - shin ah twet ba mha ma shiɁ bū
Où puis-je faire de la monnaie ? အေႂကြဘယ္မွာလဲလို႕ရမလဲ - ah kywai bai mha lé loʔ ya me lé
Pouvez-vous me faire de la monnaie, s'il vous plaît ? ပိုက္ဆံ အေႂကြလဲေပးပါ ခင္ဗ်ာ - paikʔ saN ah kywai lé pei pa kin bya
Nous pouvons vous en faire. Combien voulez-vous changer ? ရပါတယ္၊ ဘယ္ေလာက္လဲခ်င္ပါသလဲ - ya pa tai. Bé lautʔ lé chiN pa the lé
8.3/10 (9 votes)

Vos commentaires, remarques et suggestions sont les bienvenus !

Afficher les commentaires