Traduction / Repères de temps


Cours turc - Repères de temps
Cours turc - Repères de temps
www.loecsen.com

Français Turc
Quand est-ce que tu es arrivé ici ? Ne zaman geldin buraya? - ne zaman geldin buraya
Aujourd'hui Bugün - bugün
Hier Dün - dün
Il y a deux jours Iki gün önce - iki gün öndje
Tu restes combien de temps ? Ne kadar kalacaksın? - ne kadar kaladjaksoen
Je repars demain Yarın döneceğim - yaroen dönedjewhim
Je repars après-demain Yarın değil öbür gün döneceğim - yaroen dewhil öbür gün dönedjewhim
Je repars dans trois jours Üç gün sonra döneceğim - ütch gün sonra dönedjewhim
Lundi Pazartesi - pazartesi
Mardi Salı - saloe
Mercredi Çarşamba - tcharchamba
Jeudi Perşembe - perchembe
Vendredi Cuma - djuma
Samedi Cumartesi - djumartesi
Dimanche Pazar - pazar
Janvier Ocak - odjak
Février Şubat - chubat
Mars Mart - mart
Avril Nisan - nissan
Mai Mayıs - mayoes
Juin Haziran - haziran
Juillet Temmuz - temmuz
Août Ağustos - awhustos
Septembre Eylül - eylül
Octobre Ekim - ekim
Novembre Kasım - kasoem
Décembre Aralık - araloek
Tu pars à quelle heure ? Bugün saat kaçta gidiyorsun? - bugün saat katchta gidiyorsun
Le matin, à huit heures Sabah, saat sekizde - sabah, saat sekizde
Le matin, à huit heures quinze Sabah, saat sekiz'i çeyrek geçe - sabah, saat sekiz'i tcheyrek getche
Le matin, à huit heures trente Sabah, saat sekiz buçukta - sabah, saat sekiz butchukta
Le matin, à huit heures quarante cinq Sabah, saat dokuz'a çeyrek kala - sabah, saat dokuz'a tcheyrek kala
Le soir, à dix-huit heures Akşam saat altıda - akcham saat altoeda
Je suis en retard Geç kaldım - getch kaldoem
9.5/10 (651 votes) - 46 reviews

Vos commentaires, remarques et suggestions sont les bienvenus !

Afficher les commentaires