Alphabet (vietnamien)

1

 • G G > Phòng giặt là ở đâu? > Où se trouve la blanchisserie ?
  Play
 • G GI > Phòng giặt là ở đâu? > Où se trouve la blanchisserie ?
  Play
 • M M > Em muốn đi đâu ? > Où allez-vous ?
  Play
 • N N > Món này có ăn nóng không? > Est-ce que c'est un plat chaud ?
  Play
 • T T > Mặt trời > Soleil
  Play