תרגום / משפחה


למד אוקראינית - משפחה
למד אוקראינית - משפחה
www.loecsen.com

עברית אוקראינית
?יש לך כאן משפחה У тебе тут є родина? - U tebe tut je rodyna?
אבא שלי Мій батько - Mij bat'ko
אמא שלי Моя мати - Moja maty
הבן שלי Мій син - Mij syn
הבת שלי Моя донька - Moja don'ka
אח Брат - Brat
אחות Сестра - Sestra
חבר Приятель - Pryjatel'
ידידה Приятелька - Pryjatel'ka
חבר שלי Мій хлопець - Mij khlopets'
ידידה שלי Моя дівчина - Moja divtchyna
בעלי Мій чоловік - Mij tcholovik
אשתי Моя дружина - Moja druʒyna
10.0/10 (1 הצבעות)

נשמח לקבל מכם הערות!

הצג תגובות