תרגום / שיחה


למד איטלקית - שיחה
למד איטלקית - שיחה


עברית איטלקית
?שלום, מה שלומך Buongiorno. Come stai ?
שלום, טוב, תודה Buongiorno. Bene, grazie
?אתה מדבר איטלקית Parli italiano ?
לא, אני לא מדבר איטלקית No, non parlo italiano
רק קצת Soltanto un po'
?מאיזו מדינה אתה Di dove sei ?
?מה האזרחות שלך Di che nazionalità sei?
אני ישראלי Sono ebreo
?ואת, את גרה כאן E tu, vivi qui?
כן, אני גרה כאן Si, abito qui
?קוראים לי שרה, ולך Mi chiamo Sara, e tu ?
ג'וליאן Giuliano
?מה אתה עושה כאן Che fai qui?
אני בחופשה Sono in vacanza
אנחנו בחופשה Siamo in vacanza
אני בנסיעת עסקים Sono in viaggio d'affari
אני עובד כאן Lavoro qui
אנחנו עובדים כאן Lavoriamo qui
?מה הם המקומות הטובים לאכול Dove mi consigli di andare a mangiare?
?יש מוזיאון קרוב לכאן C'è un museo qui vicino?
?איפה אני יכול להתחבר לרשת Dove posso collegarmi a internet?

Loecsen Print

9.0/10 (1 הצבעות)

נשמח לקבל מכם הערות!

הצג תגובות