תרגום / למקרה חרום


למד איטלקית - למקרה חרום
למד איטלקית - למקרה חרום
www.loecsen.com

עברית איטלקית
?את יכולה לעזור לי בבקשה Mi può aiutare per favore ?
הלכתי לאבוד Mi sono perso
מה את רוצה Cosa desidera?
?מה קרה Che è successo?
?איפה אני יכול למצוא מתרגם Dove posso trovare un interprete?
?איפה נמצא בית-המרקחת הקרוב ביותר Dov'è la farmacia più vicina?
?את יכולה להתקשר לרופא בבקשה Puo' chiamare un medico per favore?
?איזה טיפול אתה עובר עכשיו Che cura segue al momento?
בית-חולים Un ospedale
בית-מרקחת Una farmacia
רופא Un medico
שרות רפואי Servizio medico
איבדתי את התעודות שלי Ho perso i documenti
גנבו לי את התעודות Mi hanno rubato i documenti
משרד לאבידות ולמציאות Ufficio degli oggetti smarriti
תחנת עזרה ראשונה Posto di soccorso
יציאת-חרום Uscita di sicurezza
המשטרה La polizia
תעודות Documenti
כסף Soldi
דרכון Passaporto
מטען Bagagli
זה בסדר, לא תודה No, grazie
עזוב אותי בשקט! Lasciami in pace !
הסתלק! Vattene !
9.0/10 (1 הצבעות)

נשמח לקבל מכם הערות!

הצג תגובות