תרגום / מסעדה


למד אלבנית - מסעדה
למד אלבנית - מסעדה
www.loecsen.com

עברית אלבנית
המסעדה Restoranti - ɾεstɔɾanti
?אתה רוצה לאכול Do të hash? - dɔ tə haʃ?
כן, אני אשמח Po, dua - pɔ dua
לאכול Të hash - tə haʃ
?איפה אנחנו יכולים לאכול Ku mund të hamë? - ku mund tə hamə?
?איפה אנחנו יכולים לאכול צהריים Ku mund të hamë drekë? - ku mund tə hamə dɾεkə?
איפה אנחנו יכולים לאכול צהריים? Ku mund të drekojmë? - ku mund tə dɾɛkɔjmə
ארוחת-ערב Darka - daɾka
ארחתת-בוקר Mëngjësi - mənɟεsi
סליחה, בבקשה Ju lutem! - ju lutεm
תפריט, בבקשה! Menunë, ju lutem! - mεnunə, ju lutεm
הנה התפריט! Urdhëroni menunë! - uɾðəɾɔni mεnunə
?מה אתה מעדיף לאכול בשר או דגים Çfarë dëshiron të hash? Mish apo peshk? - ʧfaɾə dəʃiɾɔn tə haʃ? miʃ apɔ pεʃk?
עם אורז Me oriz. - mε ɔɾiz
עם אטריות Me pasta - mɛ pasta
תפוחי-אדמה Patate - patatε
ירקות Perime - pεɾimε
ביצים טרופות, ביצת עין או ביצים רכות Vezë të rrahura - sy - ose të ziera - vεzə tə rahuɾa – sy - ɔsε tə ziεɾa
לחם Bukë - bukə
חמאה Gjalpe - ɟalp
סלט Një sallatë - ɲə saɫatə
קינוח Një ëmbëlsirë - ɲə əmbəlsiɾə
פרות Fruta - fruta
?סליחה, יש לך סכין Mund të më jepni një thikë ju lutem? - mund tə mə jεpni ɲə θikə, ju lutεm?
סליחה, יש לך סכין? Keni një thikë ju lutem? - kɛni ɲə ɵikə, ju lutɛm?
כן, אני תיכף מביא לך אותו Po, jua sjell menjëherë. - pɔ, jua sjεɫ mεɲεhεɾə
סכין Një thikë - ɲə θikə
מזלג Një pirun - ɲə piɾun
כף Një lugë - ɲə luɡə
?זו מנה חמה Është gjellë e ngrohtë? - əʃtə gjellə ε nɡɾɔhtə?
כן, וגם מאד מתובלת Po, dhe shumë pikante gjithashtu - pɔ, ðε ʃumə pikantε ɟiθaʃtu
חם E ngrohtë - ε nɡɾɔhtə
קר E ftohtë - ε ftɔhtə
מתובל Pikante - pikantε
אני אקח דגים! Unë do marr peshk - unə dɔ mar pεʃk
גם אני Edhe unë - εðε unə

Loecsen Print
( 0 הצבעות )

נשמח לקבל מכם הערות!

הצג תגובות