תרגום / נסיעות


למד אלבנית - נסיעות
למד אלבנית - נסיעות
www.loecsen.com

עברית אלבנית
סליחה, אני מחפש את תחנת האוטובוס Ju lutem! Po kërkoj stacionin e autobusit. - ju lutεm, pɔ kəɾkɔj staʦiɔnin ε autɔbusit
?סליחה, מה מחיר הכרטיס לעיר השמש Sa është çmimi i biletës për në qytetin e Diellit, ju lutem? - sa əʃtə ʧmimi i bilεtəs pəɾ nə cytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
?סליחה, לאן נוסעת הרכבת Ku shkon ky tren, ju lutem? - ku ʃkɔn ky tɾεn, ju lutεm?
?הרכבת הזאת עוצרת בעיר השמש A ndalon ky tren në Qytetin e Diellit? - a ndalɔn ky tɾεn nə cytεtin e diεɫit?
?מתי יוצאת הרכבת לעיר השמש Kur niset treni për në Qytetin e Diellit? - kuɾ nisεt tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
?מתי מגיעה הרכבת לעיר השמש Kur mbërrin treni për në Qytetin e Diellit? - kuɾ mbərin tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
כרטיס לעיר השמש בבקשה Një biletë për në Qytetin e Diellit, ju lutem. - ɲə bilεtə pəɾ nə cytεtin e diεɫit, ju lutεm.
?יש לך את לוח-הזמנים של הרכבות A i keni oraret e trenave? - a i kεni ɔɾaɾεt e tɾεnavε?
לוח-הזמנים של האוטובוס Orari i autobusave - ɔɾaɾi i autɔbusavε
?סליחה, איזו רכבת היא לעיר השמש Cili është treni për në Qytetin e Diellit, ju lutem? - ʦili əʃtə tɾεni pəɾ nə qytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
הרכבת הזאת Është ai atje - əʃtə ai atjε
תודה Faleminderit! - falεmindεɾit
על לא דבר, נסיעה טובה! Asgjë. Rrugë të mbarë! - asɟə. ruɡə tə mbaɾə
מוסך תקונים Garazh; Ofiçinë - garazh; ɔfiʧinə
תחנת-דלק Pikë karburanti - pikə kaɾbuɾanti
לתדלק בבקשה Mbusheni plot, ju lutem. - mbuʃeni plɔt, ju lutεm
אופנים Dyrrotak - dyrɔtak
מרכז העיר Qendra e qytetit - cεndɾa ε cytεtit
פרבר Periferia - pεɾifεɾia
זו עיר גדולה Është një qytet i madh - əʃtə ɲə cytεt i mað
זה כפר Është një fshat - əʃtə ɲə fʃat
הר Një mal - ɲə mal
אגם Një liqen - ɲə licen
כפר Fshati - f ʃati
( 0 הצבעות )

נשמח לקבל מכם הערות!

הצג תגובות