אנגלית > אלפבית

אלפבית : אנגלית

אנגליתעברית
1A
a ball כדור
2B
bed and breakfast חדר עם ארוחת-בוקר
3C
can I have a knife, please? ?סליחה, יש לך סכין
4D
december דצמבר
5E
eight שמונה
6F
february פברואר
7G
glass כוס
8H
hair salon מספרה
9I
i am cold קר לי
10J
january ינואר
11K
Ok בסדר
12L
leave me alone! עזוב אותי בשקט!
13M
march מרץ
14N
nine תשע
15O
october אוקטובר
16P
papers תעודות
17Q
Morning, at a quarter past 8 בשמונה ורבע בבוקר
18R
Are there any messages for me? ?יש הודעות בשבילי
19S
salad סלט
20T
take me there, please קח אותי לכאן בבקשה
21U
August אוגוסט
22V
vegetables ירקות
23W
warm חם
24X
Excuse me, how much do I owe? סליחה ,כמה אני חייב לך
25Y
yellow צהוב
26Z
zero אפס