אלפבית (אנגלית)

1

 • A > A ball > כדור
  Play
 • B > Bed and breakfast > חדר עם ארוחת-בוקר
  Play
 • C > Can I have a knife, please? > ?סליחה, יש לך סכין
  Play
 • D > December > דצמבר
  Play
 • E > Eight > שמונה
  Play
 • F > February > פברואר
  Play
 • G > Glass > כוס
  Play
 • H > Hair salon > מספרה
  Play
 • I > I am cold > קר לי
  Play
 • J > January > ינואר
  Play
 • K > Ok > בסדר
  Play
 • L > Leave me alone! > עזוב אותי בשקט!
  Play
 • M > March > מרץ
  Play
 • N > Nine > תשע
  Play
 • O > October > אוקטובר
  Play
 • P > Papers > תעודות
  Play
 • R > Are there any messages for me? > ?יש הודעות בשבילי
  Play
 • S > Salad > סלט
  Play
 • T > Take me there, please > קח אותי לכאן בבקשה
  Play
 • U > August > אוגוסט
  Play
 • V > Vegetables > ירקות
  Play
 • W > Warm > חם
  Play
 • X > Excuse me, how much do I owe? > סליחה ,כמה אני חייב לך
  Play
 • Y > Yellow > צהוב
  Play
 • Z > Zero > אפס
  Play