תרגום / למידה


למד אנגלית - למידה
למד אנגלית - למידה
www.loecsen.com

עברית אנגלית
?אתה רוצה ללמוד כמה מילים Do you want to learn a few words?
כן, בסדר! Yes, sure!
איך זה נקרא What's this called?
זה שולחן It's a table
?שולחן, אתה מבין A table. Do you understand?
אני לא מבין I don't understand
?את יכולה לומר שוב בבקשה Can you repeat please?
את יכולה לדבר מעט לאט יותר Can you talk a bit more slowly, please ?
?את יכולה לכתוב את זה בבקשה Could you write it down, please?
הבנתי I get it
( 0 הצבעות )

נשמח לקבל מכם הערות!

הצג תגובות