תרגום / למקרה חרום


למד אנגלית - למקרה חרום
למד אנגלית - למקרה חרום
www.loecsen.com

עברית אנגלית
?את יכולה לעזור לי בבקשה Can you help me, please?
הלכתי לאבוד I'm lost
מה את רוצה What would you like?
?מה קרה What happened?
?איפה אני יכול למצוא מתרגם Where could I find an interpreter?
?איפה נמצא בית-המרקחת הקרוב ביותר Where is the nearest chemist's shop?
?את יכולה להתקשר לרופא בבקשה Can you call a doctor, please
?איזה טיפול אתה עובר עכשיו Which kind of treatment are you undergoing at the moment?
בית-חולים a hospital
בית-מרקחת a chemist's
רופא a doctor
שרות רפואי Medical department
איבדתי את התעודות שלי I lost my papers
גנבו לי את התעודות My papers have been stolen
משרד לאבידות ולמציאות Lost-property office
תחנת עזרה ראשונה First-aid station
יציאת-חרום Emergency exit
המשטרה The police
תעודות Papers
כסף Money
דרכון Passport
מטען Luggage
זה בסדר, לא תודה I'm ok, thanks
עזוב אותי בשקט! Leave me alone!
הסתלק! Go away!
( 0 הצבעות )

נשמח לקבל מכם הערות!

הצג תגובות