תרגום / מונית


למד אנגלית - מונית
למד אנגלית - מונית
www.loecsen.com

עברית אנגלית
מונית! Taxi! 
?לאן אתה רוצה לנסוע Where would you like to go?
אני נוסע לתחנה I'm going to the train station
אני נוסע למלון ג'ור ונויי I'm going to the Day and Night Hotel
?אתה יכול לקחת אותי לשדה-התעופה Can you take me to the airport, please?
?אתה יכול לקחת את הציוד שלי Can you take my luggage?
?זה רחוק מכאן Is it far from here?
לא, זה קרוב No it's close
כן, זה מעט רחוק יותר Yes it's a little bit further away
?כמה זה יעלה How much will it be?
קח אותי לכאן בבקשה Take me there, please
זה ימינה You go right
זה שמאלה You go left
זה ישר It's straight on
זה כאן It's right here
זה משם It's that way
עצור! Stop!
קח את הזמן Take your time
?אתה יכול לתת לי חשבון בבקשה Can I have a receipt, please?
( 0 הצבעות )

נשמח לקבל מכם הערות!

הצג תגובות