תרגום / למקרה חרום


למד אסטונית - למקרה חרום
למד אסטונית - למקרה חרום
www.loecsen.com

עברית אסטונית
?את יכולה לעזור לי בבקשה Kas te saaksite mind aidata?
הלכתי לאבוד Ma olen ära eksinud
מה את רוצה Mida te soovite?
?מה קרה Mis juhtus?
?איפה אני יכול למצוא מתרגם Kust ma võiksin leida tõlki?
?איפה נמצא בית-המרקחת הקרוב ביותר Kus on lähim apteek?
?את יכולה להתקשר לרופא בבקשה Kutsuge arst, palun!
?איזה טיפול אתה עובר עכשיו Milliseid rohtusid te praegu võtate?
בית-חולים Haigla
בית-מרקחת Apteek
רופא Arst
שרות רפואי Arstiteenus
איבדתי את התעודות שלי Ma kaotasin oma dokumendid
גנבו לי את התעודות Mul varastati dokumendid
משרד לאבידות ולמציאות Kaotatud asjade büroo
תחנת עזרה ראשונה Hädaabipunkt
יציאת-חרום Hädaabiväljapääs
המשטרה Politsei
תעודות Dokumendid
כסף Raha
דרכון Pass
מטען Pagas
זה בסדר, לא תודה Ei tänan
עזוב אותי בשקט! Jatke mind rahule!
הסתלק! Lahkuge!
10.0/10 (1 הצבעות)

נשמח לקבל מכם הערות!

הצג תגובות