תרגום / מספרים


למד בולגרית - מספרים
למד בולגרית - מספרים
www.loecsen.com

עברית בולגרית
אפס нула - nula
אחת едно - edno
שתים две - dve
שלוש три - tri
ארבע четири - četiri
חמש пет - pet
שש шест - šest
שבע седем - sedem
שמונה осем - osem
תשע девет - devet
עשר десет - deset
אחת-עשרה единайсет - edinajset
שתים-עשרה дванайсет - dvanajset
שלוש-עשרה тринайсет - trinajset
ארבע-עשרה четиринайсет - četirinajset
חמש-עשרה петнайсет - petnajset
שש-עשרה шестнайсет - šestnajset
שבע-עשרה седемнайсет - sedemnajset
שמונה-עשרה осемнайсет - osemnajset
תשע-עשרה деветнайсет - devetnajset
עשרים двайсет - dvajset
עשרים ואחת двайсет и едно - dvajset I edno
עשרים ושתים двайсет и две - dvaiset I dve
עשרים ושלוש двайсет и три - dvajset I tri
עשרים וארבע двайсет и четири - dvajset I četiri
עשרים וחמש двайсет и пет - dvajset I pet
עשרים ושש двайсет и шест - dvajset I šest
עשרים ושבע двайсет и седем - dvajset I sedem
עשרים ושמונה двайсет и осем - dvajset I osem
עשרים ותשע двайсет и девет - dvajset I devet
שלושים трийсет - trijset
שלושים ואחת трийсет и едно - trijset I edno
שלושים ושתים тридесет и две - trideset I dve
שלושים ושלוש трийсет и три - trijset I tri
שלושים וארבע трийсет и четири - trijset I četiri
שלושים חמש трийсет и пет - trijset I pet
שלושים ושש трийсет и шест - trijset I šest
ארבעים четиресет - četireset
חמשים петдесет - petdeset
ששים шейсет - šejset
שבעים седемдесет - sedemdeset
שמונים осемдесет - osemdeset
תשעים деветдесет - devetdeset
מאה сто - sto
מאה וחמש петстотин - petstotin
מאתים двеста - dvesta
שלוש מאות триста - trista
ארבע מאות четиристотин - četiristotin
אלף хиляда - hiljada
אלף חמש מאות хиляда и петстотин - hiljada I petstotin
אלפיים две хиляди - dve hiljadi
עשרת אלפים десет хиляди - deset hiljadi

Loecsen Print
( 0 הצבעות )

נשמח לקבל מכם הערות!

הצג תגובות