אלפבית (בורמזית)

1

 • က > ကက္ဦးထုပ္ တစ္လုံး > כובע מצחיה
  Play
 • ခ > က္ရင္း > מזלג
  Play
 • ဂ > ုဏ္ယူပါတယ္ > כל הכבוד!
  Play
 • င > ါးမွာမယ္။ > אני אקח דגים!
  Play
 • စ > ကားနည္းနည္းသင္ခ်င္သလား > ?אתה רוצה ללמוד כמה מילים
  Play
 • ဆ > င္ေျခဖုံး/ျမိဳ႕ျပင္ > פרבר
  Play
 • ဇ > ူလိုင္ > יולי
  Play
 • ည > စာ > ארוחת-ערב
  Play
 • တ > စ္ညဘယ္ေလာက္က်လဲ > ?מה המחיר ללילה
  Play
 • ထ > ပ္ေျပာျပပါဦး > ?את יכולה לומר שוב בבקשה
  Play
 • ဒ > ါ က်မလိပ္စာပါ > אני גרה בכתובת הזו
  Play
 • ဓ > ါတ္ဆီ အျပည့္ ျဖည့္ေပးပါ > לתדלק בבקשה
  Play
 • န > ည်းနည်းလေး > רק קצת
  Play
 • ပ > င္လယ္ > ים
  Play
 • ဖ > န္ခြက္ > כוס
  Play
 • ဗ > ုဒၶဟူးေန႕ > יום רביעי
  Play
 • ဘ > တ္(စ) ကား အခ်ိန္ဇယား > לוח-הזמנים של האוטובוס
  Play
 • မ > ကစားခ်င္ပါဘူး ေမာေနလို႕ > לא, תודה, אני די עיף
  Play
 • ယ > ဘ္ကိုသြားခ်င္လဲ > ?לאן אתה רוצה לנסוע
  Play
 • ရ > ထား အခ်ိန္ဇယားရွိလား > ?יש לך את לוח-הזמנים של הרכבות
  Play
 • လ > ဘက္ရည္ > תה
  Play
 • ဝ > ိုင္ > יין
  Play
 • သ > င့္အတြက္ > לחייך
  Play
 • ဟ > င္းသီး ဟင္းရြက္။ > ירקות
  Play
 • အ > ခန္း > חדר
  Play
 • ဧ > ျပီ > אפריל
  Play
 • ဩ > ဂုတ္ > אוגוסט
  Play