בורמזית > אלפבית

אלפבית : בורמזית

בורמזיתעברית
1က
ကက္ဦးထုပ္ တစ္လုံး
[ ket au thaukʔ tit loN ]
כובע מצחיה
2
က္ရင္း
[ keiʔ yiN ]
מזלג
3
ုဏ္ယူပါတယ္
[ goN yū pa tai ]
כל הכבוד!
4
5
ါးမွာမယ္။
[ 'ŋa mha mei ]
אני אקח דגים!
6
ကားနည္းနည္းသင္ခ်င္သလား
[ sa kɑ̄ nei nei tiN chiN the lā ]
?אתה רוצה ללמוד כמה מילים
7
င္ေျခဖုံး/ျမိဳ႕ျပင္
[ shin ché phoN / myo pyiN ]
פרבר
8
ူလိုင္
[ ju liaN ]
יולי
9
10
11
စာ
[ nya sa ]
ארוחת-ערב
12
13
အေရးေပၚာန
[ ah yei pau tha na ]
תחנת עזרה ראשונה
14
15
16
ဂု္ယူပါတယ္
[ goN yū pa tai ]
כל הכבוד!
17
စ္ညဘယ္ေလာက္က်လဲ
[ titʔ nya bet laukɁ kya lé ]
?מה המחיר ללילה
18
ပ္ေျပာျပပါဦး
[ pyaN pyau pa ohN ]
?את יכולה לומר שוב בבקשה
19
ါ က်မလိပ္စာပါ
[ da kya me laiʔ sa ba ]
אני גרה בכתובת הזו
20
ါတ္ဆီ အျပည့္ ျဖည့္ေပးပါ
[ datʔ si ah pyé pyé phyé pé pa ]
לתדלק בבקשה
21
ည်းနည်းလေး
[ nei nei lai ]
רק קצת
22
င္လယ္
[ piN lai ]
ים
23
န္ခြက္
[ paN kwétʔ ]
כוס
24
ုဒၶဟူးေန႕
[ bo da hū nei' ]
יום רביעי
25
တ္(စ) ကား အခ်ိန္ဇယား
[ bus car ah chaiN za yɑ̄ ]
לוח-הזמנים של האוטובוס
26
ကစားခ်င္ပါဘူး ေမာေနလို႕
[ me ka sā chiN pa bū mau nén lauɁ ]
לא, תודה, אני די עיף
27
္ကိုသြားခ်င္လဲ
[ bai ko thou chin lé ]
?לאן אתה רוצה לנסוע
28
ထား အခ်ိန္ဇယားရွိလား
[ yet tɑ̄ ah chaiN za yɑ̄ shiʔ lɑ̄ ]
?יש לך את לוח-הזמנים של הרכבות
29
ဘက္ရည္
[ la péʔ yei ]
תה
30
ိုင္
[ waiN ]
יין
31
င့္အတြက္
[ thin ah toué ]
לחייך
32
င္းသီး ဟင္းရြက္။
[ 'hiN thī 'hiN yoweʔ ]
ירקות
33
34
ခန္း
[ ah kaN ]
חדר
35
36
37
ရာသီတု အေျပာင္းအလဲရွိတယ္
[ ya thi ū tu ah pyaung lé shiɁ tai ]
מזג האויר ישתנה
38
ကက္းထုပ္ တစ္လုံး
[ ket au thaukʔ tit loN ]
כובע מצחיה
39
ျပီ
[ a pa ril ]
אפריל
40
ဂုတ္
[ ah to ba ]
אוגוסט
41