תרגום / חוף ים


למד בורמזית - חוף ים
למד בורמזית - חוף ים
www.loecsen.com

עברית בורמזית
החוף ပင္လယ္ကမ္းေျခ / ဘိ (ခ်) - piN lai kaN kyé / bi (che)
?את יודעת איפה אני יכול לקנות כדור ေဘာလုံးဘယ္မွာဝယ္လို႕ရမလဲ - bau loN bei mha wai loʔ ya me lé
יש חנות בכיוון הזה ဒီတည့္တည့္သြားရင္ ဆိုင္ေတြ႔ပါလိမ့္မယ္ - di té té twā yin sain twaiʔ pa laint mé
כדור ေဘာလုံး - bau loN
משקפת မွန္ေျပာင္း - mhaN pyaung
כובע מצחיה ကက္ဦးထုပ္ တစ္လုံး - ket au thaukʔ tit loN
מגבת မ်က္ႏွာသုတ္ပုဝါ - myét nha thauk pu wa
סנדלים ညွပ္ဖိနပ္ - nyatʔ phi nat
דלי ေရပုံး - yé poN
קרם שיזוף ေနေရာင္ကာ ခရင္(မ) - nai yaung ka kha riN (me)
בגד-ים ေရကူးဝတ္စုံ - yé kū wut sauN
משקפי-שמש ေနကာမ်က္မွန္ - nai ka myet myamaN
סרטן ပင္လယ္စာ - piN lai sa
להשתזף ေနစာလႈံ - nai sa loN
מחומם ေနသာတယ္ - nai tha tai
שקיעת השמש ေနဝင္ခ်ိန္ - nai wiN chain
שמשיה ေနကာထီး - nai ka tī
שמש ေန - nai
מכת-שמש ေနသာခ်ိန္ - nai tha chain
?מסוכן לשחות כאן ဒီမွာေရကူးရင္ အႏၱရယ္ ရွိလား - di mha yé kū yin ane de yai shiʔ lā
לא, זה לא מסוכן အႏၱရယ္မရွိပါဘူး - ane de yai me shiʔ pa bū
כן, אסור להתרחץ כאן ဟုတ္ကဲ့၊ ဒီမွာေရကူးလို႕မရပါဘူး - hokʔ ké' , di mha yé kū lo me ya pa bū
לשחות ေရကူးတယ္ - yé kū tai
שחיה ေရကူး - yé kū
גל လိႈင္း - hlaing
ים ပင္လယ္ - piN lai
דיונה သဲသာင္ကုန္း - thé thaung kouN
חול သဲ - thé
?מה תחזית מזג-האויר למחר မနက္ျဖန္အတြက္ရာသီဥတုခန္႕မွန္းခ်က္ ဘယ္လိုလဲ - me nei pyaN twei' ya thi ū tu kaNt mhaN chetɁ bai lo lé
מזג האויר ישתנה ရာသီဥတု အေျပာင္းအလဲရွိတယ္ - ya thi ū tu ah pyaung lé shiɁ tai
ירד גשם မိုးရြာလိမ့္မယ္ - mō yawa laint mai
תהיה שמש ေနသာလိမ့္မယ္ - nai tha laint mai
תהיה רוח חזקה ေလတိုက္လိမ့္မယ္ - lai taikɁ laint mai
צל အရိပ္ - ah yaitɁ
( 0 הצבעות )

נשמח לקבל מכם הערות!

הצג תגובות