תרגום / למידה


למד ברטונית - למידה
למד ברטונית - למידה
www.loecsen.com

עברית ברטונית
?אתה רוצה ללמוד כמה מילים Un nebeut gerioù a fell dit deskiñ ?
כן, בסדר! Ya, laouen !
איך זה נקרא Petra ’vez graet deus se ?
זה שולחן Un daol eo
?שולחן, אתה מבין Un daol, kompren a rez ?
אני לא מבין Ne gomprenan ket
?את יכולה לומר שוב בבקשה Gall’ a rez adlavaret, mar plij ?
את יכולה לומר שוב בבקשה? Gall’ a rez adlavaret, mar plij ?
את יכולה לדבר מעט לאט יותר Gall’ a rez komz goustatoc’h ?
את יכולה לדבר מעט לאט יותר? Gall’ a rez prezeg difonnoc'h ?
?את יכולה לכתוב את זה בבקשה Gall’ a rafes skrivañ, mar plij ?
הבנתי Komprenet em eus

Loecsen Print
( 0 הצבעות )

נשמח לקבל מכם הערות!

הצג תגובות