תרגום / למקרה חרום


למד ברטונית - למקרה חרום
למד ברטונית - למקרה חרום
www.loecsen.com

עברית ברטונית
?את יכולה לעזור לי בבקשה Gall’ a rit sikour ac’hanon, mar plij ?
הלכתי לאבוד Kollet on
מה את רוצה Petra a fell deoc’h kaout ?
מה את רוצה? Petra faot deoc'h kaout ?
?מה קרה Petra zo degouezhet ?
?איפה אני יכול למצוא מתרגם Pelec’h e c’hallan kavout ur jubenner ?
איפה אני יכול למצוא מתרגם? Pelec’h e c’hallan kavout un den a droefe  ?
?איפה נמצא בית-המרקחת הקרוב ביותר Pelec’h emañ an apotikerezh tostañ ?
?את יכולה להתקשר לרופא בבקשה Gall’ a rit gelver ur mezeg, mar plij ?
את יכולה להתקשר לרופא בבקשה? Gall’ a rit gelver ur medisin, mar plij ?
?איזה טיפול אתה עובר עכשיו Peseurt louzeier a dapit er mareoù-mañ ?
איזה טיפול אתה עובר עכשיו? Peseurt louzeier a gemerit er mareoù-mañ ?
בית-חולים Un ospital
בית-מרקחת Un apotikerezh
רופא Ur milchin
שרות רפואי Servij mezegiezh
איבדתי את התעודות שלי Kollet eo ma faperioù ganin
גנבו לי את התעודות Laeret eo bet ma faperioù diganin
משרד לאבידות ולמציאות Burev an traoù kavet
תחנת עזרה ראשונה Post-sikour
יציאת-חרום Dor-dec’hel
המשטרה Ar Polis
תעודות Paperioù
כסף Arc’hant
דרכון Paseporzh
מטען Malizennoù
זה בסדר, לא תודה Mat eo, trugarez
עזוב אותי בשקט! Roit peoc’h !
הסתלק! Kerzhit kuit !
( 0 הצבעות )

נשמח לקבל מכם הערות!

הצג תגובות