תרגום / מספרים


למד ברטונית - מספרים
למד ברטונית - מספרים
www.loecsen.com

עברית ברטונית
אפס Netra e-bet
אחת Unan
שתים Daou
שלוש Tri
ארבע Pevar
חמש Pemp
שש C’hwec’h
שבע Seizh
שמונה Eizh
תשע Nav
עשר Dek
אחת-עשרה Unnek
שתים-עשרה Daouzek
שלוש-עשרה Trizek
ארבע-עשרה Pevarzek
חמש-עשרה Pemzek
שש-עשרה C’hwezek
שבע-עשרה Seitek
שמונה-עשרה Triwec’h
תשע-עשרה Naontek
עשרים Ugent
עשרים ואחת Unan warn-ugent
עשרים ושתים Daou warn-ugent
עשרים ושלוש Tri warn-ugent
עשרים וארבע Pevar warn-ugent
עשרים וחמש Pemp warn-ugent
עשרים ושש C’hwec’h warn-ugent
עשרים ושבע Seizh warn-ugent
עשרים ושמונה Eizh warn-ugent
עשרים ותשע Nav warn-ugent
שלושים Tregont
שלושים ואחת Unan ha tregont
שלושים ושתים Daou ha tregont
שלושים ושלוש Tri ha tregont
שלושים וארבע Pevar ha tregont
שלושים חמש Pemp ha tregont
שלושים ושש C’hwec’h ha tregont
ארבעים Daou-ugent
חמשים Hanter-kant
ששים Tri-ugent
שבעים Dek ha tri-ugent
שמונים Pevar-ugent
תשעים Dek ha pevar-ugent
מאה Kant
מאה וחמש Kant pemp
מאתים Daou c’hant
שלוש מאות Tri c’hant
ארבע מאות Pevar c’hant
אלף Mil
אלף חמש מאות Mil pemp kant
אלפיים Daou vil
עשרת אלפים Dek mil

Loecsen Print
( 0 הצבעות )

נשמח לקבל מכם הערות!

הצג תגובות