תרגום / ביטויי זמן


למד ברטונית - ביטויי זמן
למד ברטונית - ביטויי זמן
www.loecsen.com

עברית ברטונית
?מתי הגעת לכאן Pegoulz out erruet amañ ?
מתי הגעת לכאן? Pevare out erruet amañ ?
היום Hiziv
אתמול Dec’h
לפני יומיים Daou zevezh zo
?כמה זמן אתה נשאר Pegeit e chomi ?
אני נוסע שוב מחר Mont a rin kuit warc’hoazh
אני נוסע שוב מחרתים Mont a rin kuit an deiz goude warc’hoazh
אני נוסע שוב בעוד שלושה ימים Mont a rin kuit a-benn tri devezh
יום שני Dilun
יום שלישי Dimeurzh
יום רביעי Dimerc’her
יום חמישי Diriaou
יום שישי Digwener
שבת Disadorn
יום ראשון Disul
ינואר Genver
פברואר C’hwevrer
מרץ Meurzh
אפריל Ebrel
מאי Mae
יוני Mezheven
יולי Gouere
אוגוסט Eost
ספטמבר Gwengolo
אוקטובר Here
נובמבר Du
דצמבר Kerzu
?מתי אתה נוסע Da bet eur ez i kuit ?
בשמונה בבוקר Da vintin, da seiz eur
בשמונה ורבע בבוקר Diouzh ar beure, da eizh eur ha kard
בשמונה וחצי בבוקר Diouzh ar beure, da eizh eur hanter
ברבע לתשע בבוקר Diouzh ar beure, da nav eur nemet kard
בשש בערב Da noz, da c’hwec’h eur
אני מאחר Diwezhat emaon
( 0 הצבעות )

נשמח לקבל מכם הערות!

הצג תגובות