גרמנית > אלפבית

אלפבית : גרמנית

גרמניתעברית
1A
abendessen ארוחת-ערב
2B
bevorzugen Sie zwei Einzelbetten? ?אתם מעדיפים שתי מטות יחידות
3C
Acht שמונה
4D
danke für Ihre Hilfe תודה על העזרה
5E
ein Arzt רופא
6F
fahren Sie mich hin bitte קח אותי לכאן בבקשה
7G
garage חניה למכוניות
8H
haben Sie den Fahrplan des Zuges? ?יש לך את לוח-הזמנים של הרכבות
9I
ich arbeite hier אני עובד כאן
10J
ja כן
11K
kaffee קפה
12L
lassen Sie mich in Ruhe! עזוב אותי בשקט!
13M
mai מאי
14N
nehmen Sie sich Zeit קח את הזמן
15O
oktober אוקטובר
16P
papiere תעודות
17Q
18R
reinigung מכבסה
19S
samstag שבת
20ß
21T
tausend אלף
22U
und du, lebst du hier? ?ואת, את גרה כאן
23V
verboten אסור
24W
wann bist du hier angekommen? ?מתי הגעת לכאן
25X
26Y
27Z
zahlen bitte! חשבון בבקשה!