אלפבית (גרמנית)

1

 • A > Abendessen > ארוחת-ערב
  Play
 • B > Bevorzugen Sie zwei Einzelbetten? > ?אתם מעדיפים שתי מטות יחידות
  Play
 • C > Acht > שמונה
  Play
 • D > Danke für Ihre Hilfe > תודה על העזרה
  Play
 • E > Ein Arzt > רופא
  Play
 • F > Fahren Sie mich hin bitte > קח אותי לכאן בבקשה
  Play
 • G > Garage > חניה למכוניות
  Play
 • H > Haben Sie den Fahrplan des Zuges? > ?יש לך את לוח-הזמנים של הרכבות
  Play
 • I > Ich arbeite hier > אני עובד כאן
  Play
 • J > Ja > כן
  Play
 • K > Kaffee > קפה
  Play
 • L > Lassen Sie mich in Ruhe! > עזוב אותי בשקט!
  Play
 • M > Mai > מאי
  Play
 • N > Nehmen Sie sich Zeit > קח את הזמן
  Play
 • O > Oktober > אוקטובר
  Play
 • P > Papiere > תעודות
  Play
 • R > Reinigung > מכבסה
  Play
 • S > Samstag > שבת
  Play
 • T > Tausend > אלף
  Play
 • U > Und du, lebst du hier? > ?ואת, את גרה כאן
  Play
 • V > Verboten > אסור
  Play
 • W > Wann bist du hier angekommen? > ?מתי הגעת לכאן
  Play
 • Z > Zahlen bitte! > חשבון בבקשה!
  Play