תרגום / למידה


למד גרמנית - למידה
למד גרמנית - למידה


עברית גרמנית
?אתה רוצה ללמוד כמה מילים Willst du ein paar Vokabeln lernen?
כן, בסדר! Ja, einverstanden!
איך זה נקרא Wie heißt das?
זה שולחן Das ist ein Tisch
?שולחן, אתה מבין Ein Tisch. Verstehst du?
אני לא מבין Ich verstehe nicht
?את יכולה לומר שוב בבקשה Kannst du das bitte wiederholen?
את יכולה לדבר מעט לאט יותר Kannst du bitte langsamer sprechen?
?את יכולה לכתוב את זה בבקשה Kannst du es bitte aufschreiben?
הבנתי Ich habe verstanden

Loecsen Print

10.0/10 (1 הצבעות)

נשמח לקבל מכם הערות!

הצג תגובות