תרגום / בר


למד גרמנית - בר
למד גרמנית - בר
www.loecsen.com

עברית גרמנית
בר Die Bar
?אתה רוצה לשתות משהו Willst du etwas trinken?
לשתות Trinken
כוס Glas
בשמחה Gerne
?מה אתה שותה Was möchtest du gerne?
?מה יש לשתות Was gibt es zu trinken ?
יש מים או מיץ Wasser oder Fruchtsäfte
מים Wasser
?אפשר להוסיף קוביות קרח בבקשה Können Sie bitte Eiswürfel dazugeben?
קוביות קרח Eiswürfel
שוקו Heiße Schokolade
חלב Milch
תה Tee
קפה Kaffee
עם סוכר Mit Zucker
עם קצפת Mit Sahne
יין Wein
בירה Bier
תה בבקשה Einen Tee bitte!
בירה בבקשה Ein Bier bitte
?מה תרצה לשתות Was wollen Sie trinken?
פעמיים תה בבקשה Zwei Tee bitte!
פעמיים בירה בבקשה Zwei Bier bitte
כלום, תודה Nichts, danke
לחייך Prost!
לחיים! Zum Wohle!
חשבון בבקשה! Zahlen bitte!
סליחה ,כמה אני חייב לך Wieviel macht das?
עשרים יורו Zwanzig Euro
אני מזמינה אותך Ich lade dich ein
10.0/10 (1 הצבעות)

נשמח לקבל מכם הערות!

הצג תגובות