תרגום / למקרה חרום


למד גרמנית - למקרה חרום
למד גרמנית - למקרה חרום
www.loecsen.com

עברית גרמנית
?את יכולה לעזור לי בבקשה Könnten Sie mir bitte helfen?
הלכתי לאבוד Ich habe mich verlaufen
מה את רוצה Was möchten Sie?
?מה קרה Was ist passiert?
?איפה אני יכול למצוא מתרגם Wo kann ich einen Dolmetscher finden?
?איפה נמצא בית-המרקחת הקרוב ביותר Wo befindet sich die nächste Apotheke?
?את יכולה להתקשר לרופא בבקשה Könnten Sie einen Arzt anrufen bitte?
?איזה טיפול אתה עובר עכשיו Welche Art von Behandlung befolgen Sie zur Zeit?
בית-חולים Ein Krankenhaus
בית-מרקחת Eine Apotheke
רופא Ein Arzt
שרות רפואי Medizinische Abteilung
איבדתי את התעודות שלי Ich habe meine Papiere verloren
גנבו לי את התעודות Meine Papiere wurden mir gestohlen
משרד לאבידות ולמציאות Fundbüro
תחנת עזרה ראשונה Erste Hilfe Station
יציאת-חרום Notausgang
המשטרה Die Polizei
תעודות Papiere
כסף Geld
דרכון Pass
מטען Gepäck
זה בסדר, לא תודה Es ist in Ordnung, nein danke
עזוב אותי בשקט! Lassen Sie mich in Ruhe!
הסתלק! Gehen Sie!
10.0/10 (1 הצבעות)

נשמח לקבל מכם הערות!

הצג תגובות