תרגום / מספרים


למד גרמנית - מספרים
למד גרמנית - מספרים
www.loecsen.com

עברית גרמנית
אפס Null
אחת Eins
שתים Zwei
שלוש Drei
ארבע Vier
חמש Fünf
שש Sechs
שבע Sieben
שמונה Acht
תשע Neun
עשר Zehn
אחת-עשרה Elf
שתים-עשרה Zwölf
שלוש-עשרה Dreizehn
ארבע-עשרה Vierzehn
חמש-עשרה Fünfzehn
שש-עשרה Sechzehn
שבע-עשרה Siebzehn
שמונה-עשרה Achtzehn
תשע-עשרה Neunzehn
עשרים Zwanzig
עשרים ואחת Einundzwanzig
עשרים ושתים Zweiundzwanzig
עשרים ושלוש Dreiundzwanzig
עשרים וארבע Vierundzwanzig
עשרים וחמש Fünfundzwanzig
עשרים ושש Sechsundzwanzig
עשרים ושבע Siebenundzwanzig
עשרים ושמונה Achtundzwanzig
עשרים ותשע Neunundzwanzig
שלושים Dreißig
שלושים ואחת Einunddreißig
שלושים ושתים Zweiunddreißig
שלושים ושלוש Dreiunddreißig
שלושים וארבע Vierunddreißig
שלושים חמש Fünfunddreißig
שלושים ושש Sechsunddreißig
ארבעים Vierzig
חמשים Fünfzig
ששים Sechszig
שבעים Siebzig
שמונים Achtzig
תשעים Neunzig
מאה Hundert
מאה וחמש Hundertfünf
מאתים Zweihundert
שלוש מאות Dreihundert
ארבע מאות Vierhundert
אלף Tausend
אלף חמש מאות Eintausendfünfhundert
אלפיים Zweitausend
עשרת אלפים Zehntausend
10.0/10 (1 הצבעות)

נשמח לקבל מכם הערות!

הצג תגובות