תרגום / למקרה חרום


למד דנית - למקרה חרום
למד דנית - למקרה חרום
www.loecsen.com

עברית דנית
?את יכולה לעזור לי בבקשה Undskyld, kan du hjælpe mig?
הלכתי לאבוד Jeg er faret vild
מה את רוצה Hvad vil du have ?
?מה קרה Hvad sker der ?
?איפה אני יכול למצוא מתרגם Hvor kan jeg finde en tolk ?
?איפה נמצא בית-המרקחת הקרוב ביותר Hvor er det nærmeste apotek?
?את יכולה להתקשר לרופא בבקשה Kan du ringe efter en læge ?
?איזה טיפול אתה עובר עכשיו Hvilken behandling følger du?
בית-חולים Et hospital
בית-מרקחת Et apotek
רופא En læge
שרות רפואי Skadestuen
איבדתי את התעודות שלי Jeg har mistet mine papirer
גנבו לי את התעודות Jeg har fået stjålet mine papirer
משרד לאבידות ולמציאות Hittegodskontoret
תחנת עזרה ראשונה Samarit
יציאת-חרום Ñødudgang
המשטרה Politiet
תעודות Noget id
כסף Penge
דרכון Pas
מטען Bagage
זה בסדר, לא תודה Nej tak, ellers tak
עזוב אותי בשקט! Lad mig være I fred
הסתלק! Forsvind!, vær venlig at gå

Loecsen Print
( 0 הצבעות )

נשמח לקבל מכם הערות!

הצג תגובות