תרגום / מונית


למד דנית - מונית
למד דנית - מונית
www.loecsen.com

עברית דנית
מונית! Taxa !
?לאן אתה רוצה לנסוע Hvor skal du hen?
אני נוסע לתחנה Til stationen, tak
אני נוסע למלון ג'ור ונויי Hotel Dag og Nat, tak
?אתה יכול לקחת אותי לשדה-התעופה Til lufthavnen, tak
?אתה יכול לקחת את הציוד שלי Kan du tage min bagage ?
?זה רחוק מכאן Er det langt herfra ?
לא, זה קרוב Nej, det er lige I nærheden
כן, זה מעט רחוק יותר Ja, det er et stykke herfra
?כמה זה יעלה Hvor meget kommer det til at koste ?
קח אותי לכאן בבקשה Kør mig derhen, tak
זה ימינה Det er til højre
זה שמאלה Det er til venstre
זה ישר Det er ligeud
זה כאן Det er lige her
זה משם Det er den vej
עצור! Stop !
קח את הזמן Giv dig bare god tid
?אתה יכול לתת לי חשבון בבקשה Må jeg bede om en kvittering / regning
( 0 הצבעות )

נשמח לקבל מכם הערות!

הצג תגובות