הולנדית > אלפבית

אלפבית : הולנדית

הולנדיתעברית
1A
aardappels תפוחי-אדמה
2B
bagage מטען
3C
chocolademelk שוקו
4D
dag! ביי!
5E
een אחת
6F
februari פברואר
7G
ga weg! הסתלק!
8H
hallo. Het gaat goed, dank je שלום, טוב, תודה
9I
identiteitsbewijs תעודות
10IJ
ijsblokjes קוביות קרח
11J
ja כן
12K
kamer חדר
13L
laat me met rust! עזוב אותי בשקט!
14M
maak me wakker om 7 uur, alstublieft העירי אותי בשבע בבוקר בבקשה
15N
nee לא
16O
okee בסדר
17P
paars סגול
18Q
19R
roerei - spiegelei - zachtgekookt eitje ביצים טרופות, ביצת עין או ביצים רכות
20S
sandalen סנדלים
21T
tachtig שמונים
22U
u kunt haar bellen op haar mobiel אתה יכול להתקשר אליה לסלולרי
23V
vandaag היום
24W
waar gaat deze trein naartoe, alstublieft? ?סליחה, לאן נוסעת הרכבת
25X
Excuseer! סליחה, בבקשה
26Y
27Z
zand חול