תרגום / למקרה חרום


למד הולנדית - למקרה חרום
למד הולנדית - למקרה חרום
www.loecsen.com

עברית הולנדית
?את יכולה לעזור לי בבקשה Kunt u me helpen, alstublieft?
הלכתי לאבוד Ik ben de weg kwijt
מה את רוצה Wat wenst u?
?מה קרה Wat is er gebeurd?
?איפה אני יכול למצוא מתרגם Waar kan ik een tolk vinden?
?איפה נמצא בית-המרקחת הקרוב ביותר Waar is de dichtstbijzijnde apotheek?
?את יכולה להתקשר לרופא בבקשה Kunt u een dokter bellen, alstublieft?
?איזה טיפול אתה עובר עכשיו Welke behandeling krijgt u op dit moment?
בית-חולים Een ziekenhuis
בית-מרקחת Een apotheek
רופא Een dokter
שרות רפואי Medische dienst
איבדתי את התעודות שלי Ik ben mijn papieren kwijt
גנבו לי את התעודות Mijn papieren zijn gestolen
משרד לאבידות ולמציאות Bureau voor gevonden voorwerpen
תחנת עזרה ראשונה Hulppost
יציאת-חרום Nooduitgang
המשטרה De Politie
תעודות Identiteitsbewijs
כסף Geld
דרכון Paspoort
מטען Bagage
זה בסדר, לא תודה Nee dank u, ik heb geen interesse
עזוב אותי בשקט! Laat me met rust!
הסתלק! Ga weg!
( 0 הצבעות )

נשמח לקבל מכם הערות!

הצג תגובות