תרגום / משפחה


למד הולנדית - משפחה
למד הולנדית - משפחה
www.loecsen.com

עברית הולנדית
?יש לך כאן משפחה Heb je familie hier?
אבא שלי Mijn vader
אמא שלי Mijn moeder
הבן שלי Mijn zoon
הבת שלי Mijn dochter
אח Een broer
אחות Een zus
חבר Een vriend
ידידה Een vriendin
חבר שלי Mijn vriend
ידידה שלי Mijn vriendin
בעלי Mijn man
אשתי Mijn vrouw

Loecsen Print
( 0 הצבעות )

נשמח לקבל מכם הערות!

הצג תגובות