תרגום / מונית


למד הולנדית - מונית
למד הולנדית - מונית
www.loecsen.com

עברית הולנדית
מונית! Taxi!
?לאן אתה רוצה לנסוע Waar wilt u naartoe?
אני נוסע לתחנה Ik ga naar het station
אני נוסע למלון ג'ור ונויי Ik ga naar het hotel Dag en Nacht
?אתה יכול לקחת אותי לשדה-התעופה Kunt u me naar de luchthaven brengen?
?אתה יכול לקחת את הציוד שלי Kunt u mijn bagage nemen?
?זה רחוק מכאן Is het ver van hier?
לא, זה קרוב Nee, het is vlakbij
כן, זה מעט רחוק יותר Ja, het is iets verder weg
?כמה זה יעלה Hoeveel zal het kosten?
קח אותי לכאן בבקשה Breng me hiernaartoe, alstublieft
זה ימינה Het is rechts
זה שמאלה Het is links
זה ישר Het is rechtdoor
זה כאן Het is hier
זה משם Het is die kant uit
עצור! Stop!
קח את הזמן Neem uw tijd
?אתה יכול לתת לי חשבון בבקשה Mag ik een ontvangstbewijs, alstublieft?
( 0 הצבעות )

נשמח לקבל מכם הערות!

הצג תגובות