תרגום / נסיעות


למד הולנדית - נסיעות
למד הולנדית - נסיעות
www.loecsen.com

עברית הולנדית
סליחה, אני מחפש את תחנת האוטובוס Pardon, ik zoek de bushalte
?סליחה, מה מחיר הכרטיס לעיר השמש Hoeveel kost een ticket naar Zonstad?
?סליחה, לאן נוסעת הרכבת Waar gaat deze trein naartoe, alstublieft?
?הרכבת הזאת עוצרת בעיר השמש Stopt deze trein in Zonstad?
?מתי יוצאת הרכבת לעיר השמש Wanneer vertrekt de trein naar Zonstad?
?מתי מגיעה הרכבת לעיר השמש Wanneer komt de trein aan in Zonstad?
כרטיס לעיר השמש בבקשה Een kaartje voor Zonstad, alstublieft
?יש לך את לוח-הזמנים של הרכבות Hebt u de dienstregeling van de trein?
לוח-הזמנים של האוטובוס De dienstregeling van de bus
?סליחה, איזו רכבת היא לעיר השמש Pardon, welke trein gaat naar Zonstad?
הרכבת הזאת Die trein
תודה Dank u
על לא דבר, נסיעה טובה! Graag gedaan. Goede reis!
מוסך תקונים De (repareer)garage
תחנת-דלק Het benzinestation
לתדלק בבקשה Voltanken, alstublieft
אופנים Fiets
מרכז העיר Het stadscentrum
פרבר De voorstad
זו עיר גדולה Het is een stad
זה כפר Het is een dorp
הר Een berg
אגם Een meer
כפר Het platteland
( 0 הצבעות )

נשמח לקבל מכם הערות!

הצג תגובות