תרגום / מספרים


למד הונגרית - מספרים
למד הונגרית - מספרים
www.loecsen.com

עברית הונגרית
אפס Nulla
אחת Egy
שתים Kettő
שלוש Három
ארבע Négy
חמש Öt
שש Hat
שבע Hét
שמונה Nyolc
תשע Kilenc
עשר Tíz
אחת-עשרה Tizenegy
שתים-עשרה Tizenkettő
שלוש-עשרה Tizenhárom
ארבע-עשרה Tizennégy
חמש-עשרה Tizenöt
שש-עשרה Tizenhat
שבע-עשרה Tizenhét
שמונה-עשרה Tizennyolc
תשע-עשרה Tizenkilenc
עשרים Húsz
עשרים ואחת Huszonegy
עשרים ושתים Huszonkettő
עשרים ושלוש Huszonhárom
עשרים וארבע Huszonnégy
עשרים וחמש Huszonöt
עשרים ושש Huszonhat
עשרים ושבע Huszonhét
עשרים ושמונה Huszonnyolc
עשרים ותשע Huszonkilenc
שלושים Harminc
שלושים ואחת Harmincegy
שלושים ושתים Harminckettő
שלושים ושלוש Harminchárom
שלושים וארבע Harmincnégy
שלושים חמש Harmincöt
שלושים ושש Harminchat
ארבעים Negyven
חמשים Ötven
ששים Hatvan
שבעים Hetven
שמונים Nyolcvan
תשעים Kilencven
מאה Száz
מאה וחמש Százöt
מאתים Kétszáz
שלוש מאות Háromszáz
ארבע מאות Négyszáz
אלף Ezer
אלף חמש מאות Ezerötszáz
אלפיים Kétezer
עשרת אלפים Tízezer
( 0 הצבעות )

נשמח לקבל מכם הערות!

הצג תגובות