אלפבית (יפנית)

1

 • あ > さってに発ちます > אני נוסע שוב מחרתים
  Play
 • か > わりました > הבנתי
  Play
 • さ > ようなら > להתראות
  Play
 • た > ま 会えますか? > ?נוכל להפגש
  Play
 • な > あたの国が すごい好きです > אני אוהב מאד את המדינה שלך
  Play
 • は > い > כן
  Play
 • ま > た 会えますか? > ?נוכל להפגש
  Play
 • ら > いっしゃいませ! > ברוכים הבאים!
  Play
 • わ > かりました > הבנתי
  Play
 • が > 彼 どこにいるか 知っていますか? > ?אתה יודע איפה אני יכולה למצוא אותו
  Play
 • い > いえ > לא
  Play
 • き > でますよ、いくら替えましょ うか? > ?אנחנו יכולים לפרוט לך כסף. כמה אתה רוצה להחליף
  Play
 • し > 嬉いです > אני שמח
  Play
 • ち > あらです > זה משם
  Play
 • に > 何しますか? > ?מה אתה שותה
  Play
 • み > すません、 トイレはどこですか? > ?סליחה, איפה השרותים
  Play
 • り > あがとう、 とてもいい部屋ですね > תודה, החדר הוא טוב מאד
  Play
 • び > 遊たいですね > יש לי חשק לעשות חיים
  Play
 • う > ん、喜んで > כן, בשמחה
  Play
 • く > いら かかりますか? > ?כמה זה יעלה
  Play
 • す > みません、 トイレはどこですか? > ?סליחה, איפה השרותים
  Play
 • つ > い ここに着いたのですか? > ?מתי הגעת לכאן
  Play
 • む > 飲 > לשתות
  Play
 • ゆ > っくりでいいですよ > קח את הזמן
  Play
 • る > 踊のに どこかいい所は ありますか? > ?מה הם המקומות הטובים לרקוד
  Play
 • ぐ > 泳 > לשחות
  Play
 • け > 明まして おめでとう ございます! > שנה טובה!
  Play
 • め > おでとうございます! > כל הכבוד!
  Play
 • れ > あです > הרכבת הזאת
  Play
 • で > きますよ、いくら替えましょ うか? > ?אנחנו יכולים לפרוט לך כסף. כמה אתה רוצה להחליף
  Play
 • べ > 食る > לאכול
  Play
 • お > めでとうございます! > כל הכבוד!
  Play
 • こ > こから遠いですか? > ?זה רחוק מכאן
  Play
 • そ > うですね > אני גם מקוה
  Play
 • と > 水フルーツジュースがあります > יש מים או מיץ
  Play
 • の > こテーブルの色が好きです > הצבע של השולחן מוצא חן בעיניי
  Play
 • ほ > っといてください! > עזוב אותי בשקט!
  Play
 • も > う少しゆっくり 話してくれますか? > את יכולה לדבר מעט לאט יותר
  Play
 • よ > さうなら > להתראות
  Play
 • を > 何飲まれますか? > ?מה תרצה לשתות
  Play
 • ん > う、喜んで > כן, בשמחה
  Play
 • ご > めんなさい! > סליחה
  Play
 • ど > ういたしまして > בבקשה
  Play