תרגום / לחפש מישהו


למד לטבית - לחפש מישהו
למד לטבית - לחפש מישהו
www.loecsen.com

עברית לטבית
?סליחה, שרה נמצאת Vai Sāra ir, lūdzu?
כן, היא נמצאת כאן Jā, viņa ir šeit
היא יצאה Viņa ir izgājusi
אתה יכול להתקשר אליה לסלולרי Jūs varat piezvanīt viņai uz mobīlo
?את יודעת איפה אני יכול למצוא אותה Vai Jūs zinat, kur es varu viņu atrast?
היא בעבודה שלה Viņa ir darbā
היא בבית שלה Viņa ir mājās
?סליחה, ג'וליאן נמצא Vai Žiljēns ir, lūdzu?
כן, הוא נמצא כאן Jā, viņš ir šeit
הוא יצא Viņš ir izgājis
?אתה יודע איפה אני יכולה למצוא אותו Vai Jūs zinat, kur es varu viņu atrast?
את יכולה להתקשר אליו לסלולרי Jūs varat piezvanīt viņam uz mobīlo
הוא בעבודה שלו Viņš ir darbā
הוא בבית שלו Viņš ir mājās

Loecsen Print
( 0 הצבעות )

נשמח לקבל מכם הערות!

הצג תגובות