תרגום / למקרה חרום


למד לטבית - למקרה חרום
למד לטבית - למקרה חרום
www.loecsen.com

עברית לטבית
?את יכולה לעזור לי בבקשה Vai Jūs nevarētu man palīdzēt, lūdzu?
הלכתי לאבוד Esmu apmaldījies
מה את רוצה Ko Jūs vēlaties?
?מה קרה Kas notika?
?איפה אני יכול למצוא מתרגם Kur es varu atrast tulku?
?איפה נמצא בית-המרקחת הקרוב ביותר Kur atrodas tuvākā aptieka?
?את יכולה להתקשר לרופא בבקשה Vai Jūs varat izsaukt ārstu lūdzu
?איזה טיפול אתה עובר עכשיו Kādas zāles Jūs šobrīd lietojat?
בית-חולים Slimnīca
בית-מרקחת Aptieka
רופא Ārsts
שרות רפואי Medicīniskā palīdzība
איבדתי את התעודות שלי Es pazaudēju manus dokumentus
גנבו לי את התעודות Man nozaga manus dokumentus
משרד לאבידות ולמציאות Atradumu birojs
תחנת עזרה ראשונה Glābšanas dienests
יציאת-חרום Avārijas izeja
המשטרה Policija
תעודות Dokumenti
כסף Nauda
דרכון Pase
מטען Bagāža
זה בסדר, לא תודה Paldies, nevajag
עזוב אותי בשקט! Lieciet man mieru!
הסתלק! Ejiet!
( 0 הצבעות )

נשמח לקבל מכם הערות!

הצג תגובות