תרגום / מונית


למד לטבית - מונית
למד לטבית - מונית
www.loecsen.com

עברית לטבית
מונית! Taksi!
?לאן אתה רוצה לנסוע Kūr Jūs braucat?
אני נוסע לתחנה Man vajag uz staciju
אני נוסע למלון ג'ור ונויי Braucu uz Diennakts viesnīcu
?אתה יכול לקחת אותי לשדה-התעופה Jūs varat mani aizvest uz lidostu?
?אתה יכול לקחת את הציוד שלי Vai Jūs varat paņemt manu bagāžu?
?זה רחוק מכאן Vai tas ir tālu?
לא, זה קרוב Nē, tas ir tuvu
כן, זה מעט רחוק יותר Jā, tas ir nedaudz tālāk
?כמה זה יעלה Cik tas maksās?
קח אותי לכאן בבקשה Aizvediet mani šeit, lūdzu
זה ימינה Tas ir pa labi
זה שמאלה Tas ir pa kreisi
זה ישר Tas ir taisni
זה כאן Tas ir šeit
זה משם Tas ir tur
עצור! Apstājieties!
קח את הזמן Nesteidzieties
?אתה יכול לתת לי חשבון בבקשה Vai Jūs varētu izrakstīt kvīti?
( 0 הצבעות )

נשמח לקבל מכם הערות!

הצג תגובות