תרגום / מספרים


למד סינית - מספרים
למד סינית - מספרים


עברית סינית
אפס 零 - líng
אחת 一 - 
שתים 二 - èr
שלוש 三 - sān
ארבע 四 - 
חמש 五 - 
שש 六 - liù
שבע 七 - 
שמונה 八 - 
תשע 九 - jiǔ
עשר 十 - shí
אחת-עשרה 十一 - shíyī
שתים-עשרה 十二 - shí'èr
שלוש-עשרה 十三 - shísān
ארבע-עשרה 十四 - shísì
חמש-עשרה 十五 - shíwǔ
שש-עשרה 十六 - shíliù
שבע-עשרה 十七 - shíqī
שמונה-עשרה 十八 - shíbā
תשע-עשרה 十九 - shíjiǔ
עשרים 二十 - èrshí
עשרים ואחת 二十一 - èrshíyī
עשרים ושתים 二十二 - èrshíèr
עשרים ושלוש 二十三 - èrshísān
עשרים וארבע 二十四 - èrshísì
עשרים וחמש 二十五 - èrshíwǔ
עשרים ושש 二十六 - èrshíliù
עשרים ושבע 二十七 - èrshíqī
עשרים ושמונה 二十八 - èrshíbā
עשרים ותשע 二十九 - èrshíjiǔ
שלושים 三十 - sānshí
שלושים ואחת 三十一 - sānshí yī
שלושים ושתים 三十二 - sānshí èr
שלושים ושלוש 三十三 - sānshí sān
שלושים וארבע 三十四 - sānshí sì
שלושים חמש 三十五 - sānshí wǔ
שלושים ושש 三十六 - sānshí liù
ארבעים 四十 - sìshí
חמשים 五十 - wǔshí
ששים 六十 - liùshí
שבעים 七十 - qīshí
שמונים 八十 - bāshí
תשעים 九十 - jiǔshí
מאה 一百 - yībǎi
מאה וחמש 一百零五 - yībǎi líng wǔ
מאתים 二百 - èrbǎi
שלוש מאות 三百 - sānbǎi
ארבע מאות 四百 - sìbǎi
אלף 一千 - yīqiān
אלף חמש מאות 一千五百 - yīqiān wǔbǎi
אלפיים 二千 - èrqiān
עשרת אלפים 一万 - yīwàn

Loecsen Print

( 0 הצבעות )

נשמח לקבל מכם הערות!

הצג תגובות