תרגום / הרגשות


למד סינית - הרגשות
למד סינית - הרגשות
www.loecsen.com

עברית סינית
אני אוהב מאד את המדינה שלך 我很喜欢你的国家 - wǒ hěn xǐhuān nǐde guójiā
אני אוהבת אותך 我喜欢你 - wǒxǐhuānnǐ
אני שמח 我很幸福 - wǒ hěn xìngfú
אני עצובה 我很难过 - wǒ hěn nánguò
אני מרגיש טוב כאן 我在这里感觉很好 - wǒ zài zhèlǐ gǎnjué hěn hǎo
קר לי 我很冷 - wǒ hěn lěng
חם לי 我很热 - wǒ hěn rè
זה גדול מדי 太大了 - tài dà le
זה קטן מדי 太小了 - tài xiǎo le
זה מושלם 非常好 - fēicháng hǎo
?אתה רוצה לצאת הערב 今晚你想出去吗? - jīn wǎn nǐ xiǎng chūqù ma
אני אשמח לצאת הערב 我今晚想出去 - wǒ jīn wǎn xiǎng chūqù
זה רעיון טוב 这是个好主意 - zhè shì gè hǎo zhǔyì
יש לי חשק לעשות חיים 我想好好玩玩 - wǒ xiǎng hǎo hǎowán wán
זה לא רעיון טוב 这不是个好主意 - zhè búshì gè hǎo zhǔyì
אין לי חשק לצאת הערב 今晚我不想出去 - jīn wǎn wǒ bù xiǎng chūqù
יש לי חשק לנוח 我想休息 - wǒ xiǎng xiūxi
אתה רוצה לעשות ספורט 你想做运动吗? - nǐ xiǎng zuò yùndòng ma
כן, אני צריך להתפרק! 是的,我想好好放松一下! - shìde wǒ xiǎng hǎo hǎo fàngsōng yīxià
אני משחק טניס 我打网球 - wǒ dǎ wǎngqiú
לא, תודה, אני די עיף 不,谢谢,我很累 - bù, xièxiè wǒ hěn lèi
( 0 הצבעות )

נשמח לקבל מכם הערות!

הצג תגובות