תרגום / נסיעות


למד סינית - נסיעות
למד סינית - נסיעות
www.loecsen.com

עברית סינית
סליחה, אני מחפש את תחנת האוטובוס 对不起!你知道汽车站在哪里吗 - duìbuqǐ nǐ zhīdào qìchē zhàn zài nǎli ma
?סליחה, מה מחיר הכרטיס לעיר השמש 请问到太阳城的车票价格是多少? - qǐngwèn dào tàiyáng chéng de chēpiào jiàgé shì duōshǎo
?סליחה, לאן נוסעת הרכבת 请问这列火车去什么地方? - qǐngwèn zhè liè huǒchē qù shénme dìfāng
?הרכבת הזאת עוצרת בעיר השמש 这列火车在太阳城停吗? - zhè liè huǒchē zài tàiyáng chéng tíng ma
?מתי יוצאת הרכבת לעיר השמש 去太阳城的火车什么时候开? - qù tàiyáng chéng de huǒchē shénmēshíhòu kāi
?מתי מגיעה הרכבת לעיר השמש 去太阳城的火车什么时候到? - qù tàiyáng chéng de huǒchē shénmēshíhòu dào
כרטיס לעיר השמש בבקשה 我要一张去太阳城的票 - wǒ yào yī zhāng qù tàiyáng chéng de piào
?יש לך את לוח-הזמנים של הרכבות 您有列车时刻表吗? - nín yǒu lièchē shíkèbiǎo ma
לוח-הזמנים של האוטובוס 汽车时刻表 - qìchē shíkèbiǎo
?סליחה, איזו רכבת היא לעיר השמש 请问哪列火车是去太阳城的? - qǐngwèn nǎ liè huǒchē shì qù tàiyáng chéng de
הרכבת הזאת 就是这列 - jiùshì zhè liè
תודה 谢谢 - xièxiè
על לא דבר, נסיעה טובה! 不客气,祝您旅途愉快 - búkèqì zhù nín lǚtú yúkuài
מוסך תקונים 修车库 - xiū chēkù
תחנת-דלק 加油站 - jiāyóu zhàn
לתדלק בבקשה 请给我油箱加满 - qǐng gěi wǒ yóu xiāng jiā mǎn
אופנים 自行车 - zìxíngchē
מרכז העיר 市中心 - shì zhōngxīn
פרבר 郊区 - jiāoqū
זו עיר גדולה 这是个大城市 - zhè shì gè dà chéngshì
זה כפר 这是个村庄 - zhè shì gè cūnzhuāng
הר 一座山 - yīzuòshān
אגם 一条湖 - yī tiáo hú
כפר 乡村 - xiāngcūn
( 0 הצבעות )

נשמח לקבל מכם הערות!

הצג תגובות