ספרדית > אלפבית

אלפבית : ספרדית

ספרדיתעברית
1A
a las ocho de la mañana בשמונה בבוקר
2B
beber לשתות
3C
café קפה
4CH
chocolate שוקו
5D
de acuerdo בסדר
6E
el ascensor está a su derecha המעלית היא מימין
7F
febrero פברואר
8G
gafas de sol משקפי-שמש
9H
habitación חדר
10I
insolación מכת-שמש
11J
juego al tenis אני משחק טניס
12K
Ne ran ket, ne gomzan ket hebraeg לא, אני לא מדברת ספרדית
13L
la estación de servicio תחנת-דלק
14LL
llego tarde אני מאחר
15M
maletas מטען
16N
nada, gracias כלום, תודה
17ñ
18O
ochenta שמונים
19P
pan לחם
20Q
quince חמש-עשרה
21R
Arena חול
22S
sábado שבת
23T
té תה
24U
un balón כדור
25V
va a hacer sol תהיה שמש
26W
27X
Primeros auxilios תחנת עזרה ראשונה
28Y
yo pago אני מזמינה אותך
29Z
Azul כחול