תרגום / למידה


למד ספרדית - למידה
למד ספרדית - למידה
www.loecsen.com

עברית ספרדית
?אתה רוצה ללמוד כמה מילים ¿Quieres aprender algunas palabras?
כן, בסדר! ¡Sí!
איך זה נקרא ¿Cómo se llama esto?
זה שולחן Es una mesa
?שולחן, אתה מבין Una mesa, ¿comprendes?
אני לא מבין No comprendo
?את יכולה לומר שוב בבקשה Puedes repetir, por favor
את יכולה לדבר מעט לאט יותר ¿Podrías hablar más despacio? por favor
?את יכולה לכתוב את זה בבקשה ¿Podrías escribir lo? por favor
הבנתי Comprendí
( 0 הצבעות )

נשמח לקבל מכם הערות!

הצג תגובות