תרגום / משפחה


למד ספרדית - משפחה
למד ספרדית - משפחה
www.loecsen.com

עברית ספרדית
?יש לך כאן משפחה ¿Tienes familiares aquí?
אבא שלי Mi padre
אמא שלי mi madre
הבן שלי MI hijo
הבת שלי Mi hija
אח Mi hermano
אחות Mi hermana
חבר Mi amigo
ידידה Mi amiga
חבר שלי Mi novio
ידידה שלי Mi novia
בעלי Mi esposo
אשתי Mi esposa

Loecsen Print
( 0 הצבעות )

נשמח לקבל מכם הערות!

הצג תגובות