תרגום / מלון


למד ספרדית - מלון
למד ספרדית - מלון
www.loecsen.com

עברית ספרדית
המלון El hotel
דירה Apartamento
ברוכים הבאים! ¡Bienvenido!
?יש לכם חדר פנוי ¿Tiene alguna habitación disponible?
?יש חדר-אמבטיה בחדר ¿Hay baño en la habitación?
?אתם מעדיפים שתי מטות יחידות ¿Prefiere dos camas sencillas?
?אתה מעונינים בחדר כפול ¿Quiere una habitación doble?
חדר עם אמבטיה, עם מרפסת, עם מקלחת Una habitación con baño - con balcón - con ducha
חדר עם ארוחת-בוקר habitación con desayuno
?מה המחיר ללילה ¿Cuál es el precio por cada noche?
הייתי מעונין לראות את החדר בבקשה! Me gustaría ver primero la habitación
כן, בודאי! Claro, por supuesto
תודה, החדר הוא טוב מאד Gracias, la habitación está muy bien
?בסדר, אני יכול לשמור מקום להערב Está bien, puedo hacer una reserva para esta noche?
זה מעט יקר מדי בשבילי, תודה Es un poco caro para mi, gracias
את יכולה לטפל במזודות שלי בבקשה ¿Podría cuidar mi equipaje?, por favor
?סליחה, איפה נמצא החדר שלי ¿Dónde está mi habitación?, por favor
הוא בקומה הראשונה Está en el primer piso
?יש מעלית ¿Hay ascensor?
המעלית היא משמאל El ascensor está a su izquierda
המעלית היא מימין El ascensor está a su derecha
?איפה נמצאת המכבסה ¿Dónde está la lavandería?
היא בקומת הקרקע Está en la planta baja
קומת קרקע Planta baja
חדר Habitación
מכבסה Lavandería
מספרה Peluquería
חניה למכוניות Estacionamiento
נפגשים באולם האספות ¿Nos encontramos en la sala de reuniones?
אולם האספות La sala de reuniones
הבריכה מחוממת La pisicina está climatizada
הבריכה La piscina
העירי אותי בשבע בבוקר בבקשה Por favor, ¿me podría despertar a las siete de la mañana?
את המפתח בבקשה La llave, por favor
את הדרכון בבקשה La tarjeta magnética, por favor
?יש הודעות בשבילי ¿Hay mensajes para mi?
כן, הנה הן Sí, aquí los tiene
לא, לא קיבלת שום-הודעה No, no ha recibido nada
?איפה אני יכול לפרוט כסף ¿Dónde puedo conseguir cambio?
?את יכולה לפרוט לי כסף בבקשה ¿Me podría dar cambio?, por favor
?אנחנו יכולים לפרוט לך כסף. כמה אתה רוצה להחליף Sí algo, ¿cuánto quiere?

Loecsen Print
( 0 הצבעות )

נשמח לקבל מכם הערות!

הצג תגובות