תרגום / לחפש מישהו


למד סרבית - לחפש מישהו
למד סרבית - לחפש מישהו
www.loecsen.com

עברית סרבית
?סליחה, שרה נמצאת Molim Vas, je li Sara tu? - molim vas, yé li sara tou
כן, היא נמצאת כאן Da, ona je tu - Da, onna yé tou
היא יצאה Napolju je - napolyou yé
אתה יכול להתקשר אליה לסלולרי Možete je nazvati na njen mobilni - mojété yé nazvati na gnènn mobilni
?את יודעת איפה אני יכול למצוא אותה Znate li gde je mogu naći? - znaté li gdé yé mogou natchi
היא בעבודה שלה Ona je na poslu - onna yé na poslou
היא בבית שלה Ona je kod kuće - Onna yé kod koutché
?סליחה, ג'וליאן נמצא Molim Vas, je li Julien tu? - molim vas, yé li youliann tou
כן, הוא נמצא כאן Da, on je tu - da, onn yé tou
הוא יצא Napolju je - napolyou yé
?אתה יודע איפה אני יכולה למצוא אותו Znate li gde ga mogu naći - znaté li gdé ga mogou natchi
את יכולה להתקשר אליו לסלולרי Možete ga nazvati na njegov mobilnitelefon - mojeté ga nazvati na gnégov mobilnitelefon
הוא בעבודה שלו On je na poslu - onn yé na poslou
הוא בבית שלו On je kod kuće - Onn yé kod koutché
( 0 הצבעות )

נשמח לקבל מכם הערות!

הצג תגובות