עברית > אלפבית

אלפבית : עברית

עבריתעברית
1א 
אבא שלי
[ aba shely ]
אבא שלי
2בּב 
3גּג 
4דּד 
5 ה 
הבן שלי
[ haben shely ]
הבן שלי
6 ו 
אוגוסט
[ ogust ]
אוגוסט
7 ז 
זה אדום
[ ze adom ]
זה אדום
8 ח 
חבר
[ haver ]
חבר
9 ט 
מטען
[ mytan ]
מטען
10 י 
ידידה
[ yedyda ]
ידידה
11כּכך
12 ל 
לא
[ lo ]
לא
13 מם
14 נן
15 ס 
סגול
[ sagol ]
סגול
16 ע 
עזוב אותי בשקט!
[ azov oty besheket! ]
עזוב אותי בשקט!
17פּפף
18 צץ
19 ק 
קוביות קרח
[ kubyot kerah ]
קוביות קרח
20 ר 
רופא
[ rofe ]
רופא
21שׂשׁ 
22תּ