תרגום / חוף ים


למד ערבית מרוקאית - חוף ים
למד ערבית מרוקאית - חוף ים
www.loecsen.com

עברית ערבית מרוקאית
החוף لبحر - labhar
?את יודעת איפה אני יכול לקנות כדור فين نقدر نشري كورة؟ - fin nakdar nachri koura?
יש חנות בכיוון הזה كأين حانوت فهاد جيهة - kayn hanout fi had jiha?
כדור كورة - koura
משקפת منظار - mindar
כובע מצחיה كاصكيط - casket
מגבת سربيتة - sourvita
סנדלים صاندالة - sandala
דלי سطل - s'tal
קרם שיזוף كريم ضد الشمس - crim dad chamch
בגד-ים مأيو - mayou
משקפי-שמש نظاظر د الشمش - n'dader d'yal chamch
סרטן قشريات - kichariyat
להשתזף نتشمش - n'tchamach
מחומם مشمش - m'chamach
שקיעת השמש غروب الشمش - rouroub chamch
שמשיה باراصول - parasol
שמש الشمش - achamch
מכת-שמש التشماش - atachmach
?מסוכן לשחות כאן واش خطر العومان هنا؟ - wach khatar l'ouman hna?
לא, זה לא מסוכן لا ماشي خطر - la machi khatar
כן, אסור להתרחץ כאן اه العومان هنا خطر - ah, l'oumanh'na khatar
לשחות العومان - l'ouman
שחיה السباحة - assibaha
גל الموجة - al mouja
ים لبحر - l'b'har
דיונה الكتبان - al koutban
חול الرملة - arramla
?מה תחזית מזג-האויר למחר اشنو هيا احوال الطقس ديال غدا؟ - achnou niya ahwal takss d'yal radda?
מזג האויר ישתנה الوقت غادي يتبدل - alwakt radi yetbedel
ירד גשם غادية طيح الشتا - rad'ya tih chta
תהיה שמש غاديا تكون الشمش - radya tjoun chamch
תהיה רוח חזקה غأيكون الريح بزاف - raykoun rih b'zzaf
צל الظل - addal
1.0/10 (1 הצבעות)

נשמח לקבל מכם הערות!

הצג תגובות