תרגום / ביטויי זמן


למד ערבית מרוקאית - ביטויי זמן
למד ערבית מרוקאית - ביטויי זמן
www.loecsen.com

עברית ערבית מרוקאית
?מתי הגעת לכאן ايمتا جيتي لهنا؟ - imta giti lehna?
היום ليوم - lyoum
אתמול لبارح - lbareh
לפני יומיים هادي يومين - hadi youmayen
?כמה זמן אתה נשאר شحال غادي تبقا هنا؟ - ch'hal radi tebka hna?
כמה זמן אתה נשאר? شحال غادي تبقاي هنا؟ - ch'hal radi t'bkay h'na?
אני נוסע שוב מחר غادي نمشي غدة - radi nemchi redda
אני נוסע שוב מחרתים غادي نمشي بعد غدة - radi nemchi b'aed redda
אני נוסע שוב בעוד שלושה ימים غادي من بعد تلت ايام - radi nemchi ba'ed telti yam
יום שני تنين - tnin
יום שלישי تلات - tlat
יום רביעי لاربعا - larbae
יום חמישי لخميس - lakhmis
יום שישי جمعة - jum'aa
שבת سبت - sabt
יום ראשון لحد - lhad
ינואר شهر واحد - ch'har wahed
פברואר شهر جوج - ch'har jouj
מרץ شهر تلاتة - ch'har tlata
אפריל شهر ربعة - ch'har reb'aa
מאי شهر خمسة - ch'har khemsa
יוני شهر ستة - ch'har s'tta
יולי شهر سبعة - ch'har s'b'aa
אוגוסט شهر تمنية - ch'har t'mnya
ספטמבר شهر تسعة - ch'har t'soud
אוקטובר شهر عشرة - ch'har achra
נובמבר شهر حضاش - ch'har hdach
דצמבר شهر طناش - ch'har tnach
?מתי אתה נוסע أشمن ساعة غادي تمشي؟ - chmen saa radi temchi?
מתי אתה נוסע? أشمن ساعة غادية تمشي؟ - chmen saa rad'ya tamchi?
בשמונה בבוקר الصباح... معا تمنية - sbah;m'a tmanya
בשמונה ורבע בבוקר الصباح... معا تمنية أو ربع - sbah, m'a tmanya u r'bae
בשמונה וחצי בבוקר الصباح... معا تمنية أو نص - sbah, m'a tmanya u nous
ברבע לתשע בבוקר الصباح... معا تمنية أو خمسة أو ربعين - sbah, m'a tmanya u khamsaourab'in
בשש בערב لعشية... معا لعشرة - laechiya,m'a l'achra
אני מאחר انا معطلة - ana m'atla

Loecsen Print
1.0/10 (1 הצבעות)

נשמח לקבל מכם הערות!

הצג תגובות