תרגום / נסיעות


למד ערבית מרוקאית - נסיעות
למד ערבית מרוקאית - נסיעות
www.loecsen.com

עברית ערבית מרוקאית
סליחה, אני מחפש את תחנת האוטובוס من فضلك / كنقلب علاالطوبيس - min fadlak, kan keleb ala toubiss?
?סליחה, מה מחיר הכרטיס לעיר השמש شحال التيكي لمدينة الشمش عافاك؟ - ch'hal tiki l'mdinet chamch afak?
?סליחה, לאן נוסעת הרכבת فين غادي هاد التران عافاك؟ - fin radi had tran afak?
?הרכבת הזאת עוצרת בעיר השמש واش هدا التران كيوقف فمدينة الشمش؟ - wach had tran kayewkef f'mdinet chamch?
?מתי יוצאת הרכבת לעיר השמש أيمتا كيمشي التران لمدينة الشمش؟ - imta kayemchi tran lemdinet chamch?
?מתי מגיעה הרכבת לעיר השמש أيمتا يجي التران ديال مدينة الشمش؟ - imta kayji tran dyal mdinet chamch?
כרטיס לעיר השמש בבקשה تيكي لمدينة الشمش من فضلك - tiki l'mdinet chamch afak?
?יש לך את לוח-הזמנים של הרכבות عندك توقيت الترانات؟ - andek tawkit tranat?
לוח-הזמנים של האוטובוס توقيت الطوبيسات - tawkit toubisat
?סליחה, איזו רכבת היא לעיר השמש فينا هوا تران لمدينة الشمش من فضلك؟ - fin howa tran l'mdinet chamch afak?
הרכבת הזאת هوا هدا - howa'ada
תודה شكرا - choukran
על לא דבר, נסיעה טובה! بلا جميل، طريق السلامة - bla j'mil, t'rik salama
מוסך תקונים لميكانيسيان - l'mikanis'yan
תחנת-דלק سطاسيون - s'ta'syoun
לתדלק בבקשה عمر من فضلك - ammer m'n fadlak
אופנים بشكليطة - b'ch'klita
מרכז העיר الصونطر فيل - asountar vil
פרבר خرجة ديال لمدينة - kharja d'yal lamdina
זו עיר גדולה هادي مدينة كبيرة - hadi m'dina kbira
זה כפר هادا فيلاج - hada filaj
הר جبل - g'bel
אגם واد - wad
כפר عروبية - aroubiya
1.0/10 (1 הצבעות)

נשמח לקבל מכם הערות!

הצג תגובות