תרגום / מספרים


למד פרסית - מספרים
למד פרסית - מספרים
www.loecsen.com

עברית פרסית
אפס صفر - sefr
אחת یک - yek
שתים دو - do
שלוש سه - se
ארבע چهار - câhâr
חמש پنج - panj
שש شش - šiš
שבע هفت - haft
שמונה هشت - hašt
תשע نه - noh
עשר ده - dah
אחת-עשרה یازده - yâzdah
שתים-עשרה دوازده - davâzdah
שלוש-עשרה سیزده - sizdah
ארבע-עשרה چهارده - câhârdah
חמש-עשרה پانزده - punzdah
שש-עשרה شانزده - šunzdah
שבע-עשרה هفده - hivdah
שמונה-עשרה هجده - hiždah
תשע-עשרה نوزده - nuzdah
עשרים بیست - bist
עשרים ואחת بیست و یک - bisto yek
עשרים ושתים بیست و دو - bisto do
עשרים ושלוש بیست و سه - bisto se
עשרים וארבע بیست و چهار - bisto câhâr
עשרים וחמש بیست و پنج - bisto panj
עשרים ושש بیست و شش - bisto šiš
עשרים ושבע بیست و هفت - bisto haft
עשרים ושמונה بیست و هشت - bisto hašt
עשרים ותשע بیست و نه - bisto noh
שלושים سی - si
שלושים ואחת سی و یک - sio yek
שלושים ושתים سی و دو - sio do
שלושים ושלוש سی و سه - sio se
שלושים וארבע سی و چهار - sio câhâr
שלושים חמש سی و پنج - sio panj
שלושים ושש سی و شش - sio šiš
ארבעים چهل - cehel
חמשים پنجاه - panjâh
ששים شصت - šast
שבעים هفتاد - haftâd
שמונים هشتاد - haštâd
תשעים نود - navad
מאה صد - sad
מאה וחמש پانصد - punsad
מאתים دویست - divist
שלוש מאות سیصد - sisad
ארבע מאות چهارصد - câhârsad
אלף هزار - hezâr
אלף חמש מאות هزار و پانصد - hezâro punsad
אלפיים دو هزار - do hezâr
עשרת אלפים ده هزار - dah hezâr
( 0 הצבעות )

נשמח לקבל מכם הערות!

הצג תגובות